birəçiçəyi

birəçiçəyi
is. bot. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsindən birillik ot bitki və bu bitkinin çiçəyi (bu bitkinin qurudulmuş çiçəklərindən taxtabiti, birə və s. cücülərlə mübarizə üçün dərman tozu hazırlanır).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • birəçiçəyi — (Xanlar) yabanı bitki adı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • Çiçəkli — is a village and municipality in the Sabirabad Rayon of Azerbaijan. It has a population of 1,424.[citation needed] References …   Wikipedia

  • çiçəkli — sif. Çiçək açmış, gül açmış: çiçəklənmiş. Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar; Bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar. M. Müş.. Gəzdim ovçu kimi hər oylağında; Çəmənli, çiçəkli göy yaylağında. Aşıq Şəmşir. // Çiçəkləri olan. Çiçəkli ağac. – Gənc… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçəkləndirmək — f. 1. Bir yerdə çiçək əkib becərmək. Bağçanı çiçəkləndirmək. // Bir yeri çiçəklərlə bəzəmək. 2. məc. İnkişaf etdirmək, tərəqqi etdirmək. Mədəniyyəti çiçəkləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçək — 1. is. 1. bot. Çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilərin ləçək tacından və erkəkciklə dişicikdən ibarət çoxalma orqanı. Alma ağacı çiçəyi. Yasəmən çiçəyi. Sarı çiçək. – <Dilbərgilin> həyətlərindəki yasəmən, ərik, alça, albalı ağaclarının… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçəklənmək — f. 1. Çiçək açmaq, gül açmaq, çiçəkləmək. Çiçəklənib bar verir sulananda bağ bağat; Su ilə boz səhrada canlanıb qalxır həyat. N. R.. Bahar çağı Qubada; Çiçəklənir ağaclar. M. S.. 2. məc. İnkişaf etmək, tərəqqi etmək, çiçəkləmək. // məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiçəkçilik — is. Bağçılığın bir sahəsi kimi çiçək, bəzək bitkiləri becərib yetişdirmə işi. Heç şübhə yoxdur ki, ildən ilə genişlənən elmi tədqiqat işləri bir çox bəzək bitkilərini müəyyənləşdirib, bəzək çiçəkçiliyinə daxil edəcəkdir. «Elm və həyat» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bürəçiçəyi — (Xanlar, Tovuz) bax birəçiçəyi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əsbəçiçəyi — is. Tarlalarda, çöllərdə bitən bənövşə rəngli bir çiçək. Xalq təbabətində əsbəgülünü əsbə azarının müalicəsində işlədirlər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaxt — is. <ər. vəqt> 1. Cərəyan edən bir işin, hadisənin və s. nin əsrlər, illər, saatlar, dəqiqələr, saniyələrlə ölçülən davam müddəti; zaman. 2. Saatların, günlərin, illərin ardıcıl surətdə bir birini əvəz etməsi. Vaxt nə tez gəlib keçdi. 3.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”